Terug naar activiteiten  

NESTKASTEN-ZOOGDIERKASTEN-VOEDERTAFELS-ACTIE

Homepagina vzw De Buizerd 

Vzw De Buizerd heeft zoals vele andere verenigingen veel werkingskosten. Dit gaat van postzegels, drukwerk, herstellen materiaal, aankoop nieuw materiaal, betalen huur natuurgebieden, huur materieel, betalen cursussen, een versnapering tijdens werkdagen, betalen lidgelden koepelorganisaties, benzine, kettingolie, ……….

Met inkomsten van lidgelden en subsidies raken wij echter niet rond. Daarom verkopen wij ook diverse soorten nestkastjes. 
Deze kunnen gans het jaar door besteld worden.

Wilt u volgend jaar zo’n tafereeltje in uw tuin ???

Dan moet u zich beslist een nestkastje voor mezen aanschaffen. Succes verzekerd. Vanaf dit jaar bieden we echter nog een aantal andere nestgelegenheden aan. Een overzichtje  :

Nestkastje

voor mezen 

10,00 €

Pimpelmeesje

Spreeuwenkast 

10,00 €

Zelfde vorm als mezenkastje, maar groter van formaat met grotere invliegopening

Mussenappartement 

18,00 €

3 afzonderlijke compartimenten : 
links, rechts en vooraan

Spreeuwentoren 

18,00 €

3 afzonderlijke compartimenten onder elkaar : 
linksonder, rechtsboven 
en midden vooraan

Boomkruiper 

10,00 €

De opening van de nestkast bevindt zich achteraan tegen de boom

Nestkastje voor Vliegenvanger

 en witte kwikstaart

10,00 € 

Vliegenvanger

Witte kwikstaart

Nestkastje voor Roodborst en winterkoning

10,00 €

Roodborstje

Winterkoning

Nestkastje voor solitaire bijen en wespen

10,00 €

 

Links : goudwespje


Voor meer info over wilde en/of solitaire bijen, surf naar www.wildebijen.nl

 

hommelkast  

Hommelkastjes grondmodel
klein : 12,00 €
groot : 20,00 €

Combinatie :


Solitaire bijenkast 
en schuilkast voor vlinders

 

15,00 €

Egelkast met inlooppijp

25,00 €

Het is de bedoeling dat het hok onder een hoop takken en bladeren verscholen is en dat enkel de inloopopening zichtbaar is.

wezelkast  

Wezelkast
15,00 €

Binnenin zitten afzonderlijke compartimentjes. Ga op de foto met de muisaanwijzer om de binnenkant te zien.

wezel
hermelijnkast  

Hermelijnkast
20,00 €

Kast is groter dan die van de wezel, maar heeft eveneens binnencompartimentjes.

hermelijn
hermelijnkast  
Bunzingkast
20,00 €
Kast is even groot als die van hermelijn, maar de binnenruimte bestaat uit één stuk en de opening is groter.
bunzing

Bestellen kan nu reeds bij om het even welk bestuurslid of via  info@debuizerd.be

Vzw De Buizerd dankt U voor uw steun !!!

Vorige pagina       Begin van pagina      Homepagina